https://www.instagram.com/kafkasdansorganizasyon/?hl=tr

Her toplumun kendine özgü geçmişten günümüze taşıdığı örf – adet – gelenek ve görenekleri vardır. Bunlardan birisi de Kafkas Halk Oyunlarımızdır.
  Günümüz düğünlerinde yöresel Halk Danslarımıza yer verilmesi gün geçtikce artmaktadır. Sizler de etkinlikleriniz için bizlerden fikir alabilir, unutulmaz gösteriler izleyebilirsiniz.

Dans ve müzik  evrensel olsa da, bir ülkenin kültürel özelliklerini çok güzel anlatıyor. İnsanlarının duygularını, tavırlarını, düşüncelerini dans hareketlerinden çok rahat anlayabiliyoruz. 
Hatta bu dans bazen o kadar önemli oluyor ki, ülkenin adının önüne geçiyor, nam-ı tüm dünyayı sarıyor. İşte bunlardan biriside Kafkaslardır.
Kafkas Dansları dünyada asilliği ve otantikliği ile kendini benimsetmiş bir dans topluluğudur.

Кавказские mанцы